Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 1 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Ở hình 20, có những điểm và đường thẳng chưa được đặt tên, em hãy đặt tên cho chúng....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 1 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Ở hình 20, có những điểm và đường thẳng chưa được đặt tên, em hãy đặt tên cho chúng.

Đề bài

Ở hình 20, có những điểm và đường thẳng chưa được đặt tên, em hãy đặt tên cho chúng.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...