Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng x, y, z sao cho...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 2 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng x, y, z sao cho

Đề bài

Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng x, y, z sao cho \(X \in x,Y \in y\) và \(Z \not\in z\).

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...