Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 4 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau :

Đề bài

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau :

a) Điểm A nằm trên đường thẳng x.

b) Điểm B nằm ngoài đường thẳng y.

c) Điểm C thuộc đường thẳng x.

Quảng cáo

d) Điểm D không thuộc đường thẳng y.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...