Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình theo các kí hiệu sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 5 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Vẽ hình theo các kí hiệu sau :

Đề bài

Vẽ hình theo các kí hiệu sau : \(A \in p;B \notin q.\)

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...