Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 160 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 8 trang 160 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Xem hình 24 và gọi tên...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 8 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Xem hình 24 và gọi tên :

Xem hình 24 và gọi tên :

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Quảng cáo

Ở hình 24:

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng là: M, O, P; N, O, Q

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng là: M, N, O; P, O, QChia sẻ