Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 10 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xem hình 25 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 10 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Xem hình 25 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

Đề bài

Xem hình 25 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

 

a) Điểm …. nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm …đối với điểm M.

c) Hai điểm …nằm khác phía đối với…

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) Điểm R nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm  cùng phía đối với điểm M.

c) Hai điểm N và M nằm khác phía đối với điểm R

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...