Trang chủ Bài học Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số

bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số

Bài 5 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Phân tích các số sau ra...
Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?
Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1,Thay chữ số nào vào dấu *
a) Thay chữ số nào vào dấu * để được \(\overline {4*} ;\overline {7*} \) là số nguyên tố ?
Bài 1 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Dùng dấu hiệu chia hết để...
Dùng dấu hiệu chia hết để chứng tỏ các số sau đây không là số nguyên tố.
Bài 7 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm hai số nguyên tố có...
Tìm hai số nguyên tố có tổng là 50. Bài toán có nhiều đáp số không ?
Quảng cáo


Bài 6 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho số . Mỗi số 4,...
Cho số \(a = {2^3}{.5^2}.11\). Mỗi số 4, 6, 8, 16, 11 có là ước của a không ?
Bài 9 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Phân tích các số sau ra...
Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số :
Bài 10 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1,Phân tích số 111 ra thừa số...
a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111.

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...