Trang chủ Bài học Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số

bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số

Bài 5 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi...
Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?
Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1,Thay chữ số nào vào dấu *
a) Thay chữ số nào vào dấu * để được \(\overline {4*} ;\overline {7*} \) là số nguyên tố ?
Quảng cáo


Bài 6 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho số . Mỗi số 4, 6, 8, 16, 11 có...
Cho số \(a = {2^3}{.5^2}.11\). Mỗi số 4, 6, 8, 16, 11 có là ước của a không ?
Bài 9 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi...
Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số :
Bài 10 trang 80 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1,Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập...
a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111.

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...