Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 11 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 11 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1,Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm hai số đó....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 11 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm hai số đó.

a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm hai số đó.

b) Tích của hai số tự nhiên a và b bằng 30. Tìm a và b, biết rằng a < b.

a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42 nên mỗi số là ước của 42. Mà \(Ư(42) = \left\{{1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42}\right\}\)

Do vậy các cặp số cần tìm là: 1 và 42; 2 và 21; 3 và 14; 6 và 7

b) a và b là ước của 30, a < b. Ta có:

a

1

Quảng cáo

2

3

5

b

30

15

10

6Chia sẻ