Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 10 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 10 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111.

Đề bài

a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111.

b) Thay dấu * bởi chữ số thích hợp :

               \(\overline {**} .* = 111.\)

Lời giải chi tiết

a) \(111 = 3.37\). Ta có \(Ư(111) = \{1; 3; 37; 111\}\)

b) Từ a) có: \(111 = 37.3\). Nên từ \(\overline {**} .* = 111.\) Ta có \(\overline {**}  = 37,\overline *  = 3\)

Bình luận