Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 4 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố :

Đề bài

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố :

a)  60 ; 84 ; 96 ; 285

b)  400 ; 680 ; 1035 ; 3125.

Lời giải chi tiết

a)

 

Do đó 60 = 22.3.5

 

Do đó 84 = 22.3.7

 

Do đó 96 = 25.3

Quảng cáo

 

Do đó 285 = 3.5.19

b)

 

Do đó 400 = 24.52

 

Do đó 680 = 23.5.17

 

Do đó 1035 = 32.5.23

 

Do đó 3125 = 55

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...