Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 7 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Tìm hai số nguyên tố có tổng là 50. Bài toán có nhiều đáp số không ?...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 7 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm hai số nguyên tố có tổng là 50. Bài toán có nhiều đáp số không ?

Tìm hai số nguyên tố có tổng là 50. Bài toán có nhiều đáp số không ?

Quảng cáo

Hai số nguyên tố có tổng là 50 là: 3 và 47; 7 và 43; 13 và 37; 19 và 31

Bài toán có 4 đáp số.Chia sẻ