Trang chủ Bài học Trả lời câu hỏi SGK Toán 9

Trả lời câu hỏi SGK Toán 9

Câu hỏi Bài 6 trang 115 SGK Toán 9 Tập 1: Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 115 SGK Toán 9 Tập 1. Lời giải chi tiết Bài 6. Tính chất...
Câu hỏi Bài 7 trang 117 Toán 9 Tập 1 :  
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 117 Toán 9 Tập 1 .  . Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường...
Câu hỏi Bài 5 trang 21 Toán 9 Tập 2 : Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 Toán 9 Tập 2 . Giải hệ phương trình (I) và trả lời bài toán...
Câu hỏi Bài 5 trang 22 Toán 9 Tập 1 : Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 Tập 1 . Dùng bảng căn bậc hai. Bài 5. Bảng Căn...
Câu hỏi Bài 5 trang 110 Toán lớp 9 Tập 1 : Cho tam giác ABC, đường cao AH. Chứng minh rằng đường thẳng...
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 110 SGK Toán 9 Tập 1 . \(BC \bot AH\) tại H. Bài 5. Dấu hiệu...
Câu hỏi Bài 4 trang 85 Toán 9 Tập 1: Cạnh huyền và các tỉ số lượng giác của góc B và góc C;
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 85 SGK Toán 9 Tập 1. Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và...
Câu hỏi Bài 5 trang 111 Toán 9 Tập 1 :  
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 111 SGK Toán 9 Tập 1 . Lời giải chi tiết Bài 5. Dấu hiệu nhận...
Câu hỏi Bài 4 trang 87 SGK Toán lớp 9 Tập 1 : Trong ví dụ 3, hãy tính cạnh BC mà không áp...
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và...
Câu hỏi Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1 : Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1 . a). Bài 4. Đường thẳng song song và đường...
Câu hỏi Bài 4 trang 18 Toán 9 Tập 2 : Nếu nhận xét về các hệ số của x trong hai phương trình...
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 18 Toán 9 Tập 2 . Lấy phương trình thứ nhất trừ đi phương trình thứ...

Lọc và xem nhanh bài tập, câu hỏi Trả lời câu hỏi SGK Toán 9 đã được phân loại theo sách/môn học trên lớp: Trả lời câu hỏi SGK Toán 9 - Toán lớp 9 (sách cũ), ...


Mới cập nhật

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Giả sử em được mẹ cho 100 000 đồng để đi...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 12: Em sử dụng tiền...
Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh nào biết sử dụng...
Trả lời Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng...
Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Xử lí tình huống: Tình huống 1: Chỉ vì không cho bạn...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 10: Em phòng,...
Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Em hãy viết, vẽ một thông điệp tuyên truyền về...
Hướng dẫn giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 9: Em nhận biết...
Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân Đạo đức 5 Cánh diều: Chia sẻ về những dự định của em trong thời gian...
Lời Giải Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1 Bài 8: Em lập kế...
Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh trên đã làm gì để bảo vệ...
Hướng dẫn giải Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 7: Em bảo vệ...