Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 7 trang 117 Toán 9 Tập 1 :  

Câu hỏi Bài 7 trang 117 Toán 9 Tập 1 :  ...

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 117 Toán 9 Tập 1 .  . Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Ta gọi hai đường tròn không trùng nhau là hai đường tròn phân biệt. Vì sao hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung ?

Quảng cáo

 

Nếu hai đường tròn có nhiều hơn hai điểm chung thì khi đó hai đường tròn sẽ đi qua ít nhất ba điểm chung.Mà qua 3 điểm phân biệt thì chỉ xác định được duy nhất 1 đường tròn nên 2 đường tròn này không thể phân biệt.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9