Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 5 trang 22 Toán 9 Tập 1 : Bài...

Câu hỏi Bài 5 trang 22 Toán 9 Tập 1 : Bài 5. Bảng Căn bậc hai...

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 Tập 1 . Dùng bảng căn bậc hai. Bài 5. Bảng Căn bậc hai

Tìm: a) \(\sqrt {911} \)              b) \(\sqrt {988} \)

Quảng cáo

Dùng bảng căn bậc hai

a) \(\sqrt {911}  = \sqrt {9,11}  \times \sqrt {100}   \approx  3,018 \times 10 = 30,18\)                 

b) \(\sqrt {988}  = \sqrt {9,88}  \times \sqrt {100}   \approx 3,143 \times 10 = 31,43\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9