Trang chủ Bài học Trả lời câu hỏi SGK Toán 9

Trả lời câu hỏi SGK Toán 9

Câu hỏi Bài 8 trang 122 Toán lớp 9 Tập 1 : Quan sát các hình 97a, b, c, d trên hình nào có...
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1 . Lời giải chi tiết Bài 8. Vị trí tương...
Câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1: Bài 9. Căn bậc ba
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1. Bài 9. Căn bậc ba Tính \(\root 3 \of {1728} :\root...
Câu hỏi Bài 7 trang 118 Toán 9 Tập 1 : Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 118 SGK Toán 9 Tập 1 . ⇒ OO’ là đường trung trực của AB. Bài...
Câu hỏi Bài 7 trang 119 Toán lớp 9 Tập 1: Cho hình 88.
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 119 Toán 9 Tập 1. Cho hình 88.. Bài 7. Vị trí tương đối của...
Câu hỏi Bài 6 trang 23 Toán 9 Tập 2 :  
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 23 Toán 9 Tập 2 . Bài 6.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình...
Câu hỏi Bài 5 trang 81 Toán 9 Tập 2 : Hãy chứng minh định lý trên.
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 81 Toán 9 Tập 2 . + Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc...
Câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 2 : Chứng minh định lý:
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 2 . Chứng minh định lý:. Bài 5. Góc có đỉnh ở...
Câu hỏi Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1 : Cho hình 79 trong đó AB, AC theo thứ tự là các...
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1 . Cho hình 79 trong đó AB, AC theo thứ...
Câu hỏi Bài 6 trang 114 Toán lớp 9 Tập 1: Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1. Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt...
Câu hỏi Bài 5 trang 56 Toán lớp 9 Tập 1 : Hình 11a) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ...
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 56 Toán 9 Tập 1 . Hình 11a) biểu diễn đồ thị của các hàm số...

Lọc và xem nhanh bài tập, câu hỏi Trả lời câu hỏi SGK Toán 9 đã được phân loại theo sách/môn học trên lớp: Trả lời câu hỏi SGK Toán 9 - Toán lớp 9 (sách cũ), ...


Mới cập nhật

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Giả sử em được mẹ cho 100 000 đồng để đi...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 12: Em sử dụng tiền...
Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh nào biết sử dụng...
Trả lời Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng...
Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Xử lí tình huống: Tình huống 1: Chỉ vì không cho bạn...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 10: Em phòng,...
Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Em hãy viết, vẽ một thông điệp tuyên truyền về...
Hướng dẫn giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 9: Em nhận biết...
Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân Đạo đức 5 Cánh diều: Chia sẻ về những dự định của em trong thời gian...
Lời Giải Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1 Bài 8: Em lập kế...
Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh trên đã làm gì để bảo vệ...
Hướng dẫn giải Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 7: Em bảo vệ...