Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 4 trang 87 SGK Toán lớp 9 Tập 1...

Câu hỏi Bài 4 trang 87 SGK Toán lớp 9 Tập 1 : Trong ví dụ 3, hãy tính cạnh BC mà không áp dụng định lý Py-ta-go....

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Trong ví dụ 3, hãy tính cạnh BC mà không áp dụng định lý Py-ta-go.

Quảng cáo

 

 

Ta có:  

\(\eqalign{& tgB = {{AC} \over {AB}} = {8 \over 5}  \cr &  \Rightarrow B \approx {58^o}  \cr &  \Rightarrow \sin B = {{AC} \over {BC}} \approx 0,848  \cr &  \Rightarrow BC = {{AC} \over {0,848}} \approx 9,433 \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9