Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1 : Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau...

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1 . a). Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ: \(y = 2x + 3;y = 2x – 2.\)

b) Giải thích vì sao hai đường thẳng \(y = 2x + 3\) và \(y = 2x – 2\) song song với nhau ? (h.9)

a) Đồ thị hàm số \(y=ax+b\) \((a \ne 0)\) là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ \((0;b)\) và \((-\dfrac {b}a;0).\)

Quảng cáo

b) Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng song song với nhau.

a)

 

b) Ta thấy hai đường thẳng trên không có điểm chung với nhau nên chúng song song.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9