Trang chủ ,,Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 70 Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo: Nêu...

Bài 2 trang 70 Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo: Nêu một ví dụ cho thấy sự sáng tạo của cư dân Đông Nam Á khi tiếp thu văn hóa Ấn Độ...

Luyện tập – Giải bài 2 trang 70 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo – Bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X

Câu hỏi: Nêu một ví dụ cho thấy sự sáng tạo của cư dân Đông Nam Á khi tiếp thu văn hóa Ấn Độ

Trả lời: Chữ Phạn được du nhập trở thành chữ viết chính nhiều vương quốc buổi đồng thành lập và người Đông Nam Á đã cải biên sáng tạo thành chữ viết riêng như chữ Chăm cổ, chữ Khơ-me cổ, chữ Mã lai cổ.