Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.16 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho ngũ giác...

Bài 1.16 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho ngũ giác ABCDE....

Cho ngũ giác ABCDE.. Bài 1.16 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Cho ngũ giác ABCDE. Chứng minh \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AE}  – \overrightarrow {DE} \)

Gợi ý làm bài

Quảng cáo
Đang tải...

\(\eqalign{

& \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BC} + \overrightarrow {CD} = \overrightarrow {AE} – \overrightarrow {DE} \cr

& \Leftrightarrow \overrightarrow {AC} + \overrightarrow {CD} = \overrightarrow {AE} + \overrightarrow {ED} \cr

& \Leftrightarrow \overrightarrow {AD} = \overrightarrow {AD} \cr} \)