Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.30 trang 34 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác...

Bài 1.30 trang 34 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC....

Cho tam giác ABC. Bài 1.30 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 3: Tích của vec tơ với một số

Cho tam giác ABC. Điểm I trên cạnh AC sao cho $$CI = {1 \over 4}CA$$, J là điểm mà 

\(\overrightarrow {BJ}  = {1 \over 2}\overrightarrow {AC}  – {2 \over 3}\overrightarrow {AB} \)

a) Chứng minh \(\overrightarrow {BI}  = {3 \over 4}\overrightarrow {AC}  – \overrightarrow {AB} \)

b) Chứng minh B, I, J thẳng hàng.

c) Hãy dựng điểm J thỏa mãn điều kiện đề bài.

Quảng cáo
Đang tải...

Gợi ý làm bài

(Xem h.1.50)

a) \(\overrightarrow {BI}  = \overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {AI}  =  – \overrightarrow {AB}  + {3 \over 4}\overrightarrow {AC} \)

b) \({2 \over 3}\overrightarrow {BI}  = {2 \over 3}\left( { – \overrightarrow {AB}  + {3 \over 4}\overrightarrow {AC} } \right) =  – {2 \over 3}\overrightarrow {AB}  + {1 \over 2}\overrightarrow {AC} \)

Vậy \(\overrightarrow {BJ}  = {2 \over 3}\overrightarrow {BI}\)

B, J, I thẳng hàng.

c) Học sinh tự dựng điểm J.