Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.31 trang 34 SBT môn Toán Hình học 10: Cho hình...

Bài 1.31 trang 34 SBT môn Toán Hình học 10: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường...

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Bài 1.31 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 3: Tích của vec tơ với một số

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng với điểm M bất kì ta có \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  + \overrightarrow {MD}  = 4\overrightarrow {MO} \)

 Gợi ý làm bài

Quảng cáo
Đang tải...

(h.1.51)

\(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MC}  = 2\overrightarrow {MO} \) ( Vì O là trung điểm của AC)

\(\overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MD}  = 2\overrightarrow {MO} \) ( Vì O là trung điểm của BD)

Vậy \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  + \overrightarrow {MD}  = 4\overrightarrow {MO} \)