Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.5 trang 12 bài tập SBT môn Toán Hình học 10:...

Bài 1.5 trang 12 bài tập SBT môn Toán Hình học 10: Cho tứ giác ABCD, chứng minh rằng...

Cho tứ giác ABCD, chứng minh rằng . Bài 1.5 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 1: Các định nghĩa

Cho tứ giác ABCD, chứng minh rằng \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) thì \(\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {BC} \)

Gợi ý làm bài

Quảng cáo
Đang tải...

(h. 1.37)

Tứ giác ABCD có \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) nên AB = DC và AB // DC. Do đó ABCD là hình bình hành, suy ra: 

\(\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {BC} \)