Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.53 trang 45 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác...

Bài 1.53 trang 45 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC. Tìm điểm M thỏa mãn điều kiện...

Cho tam giác ABC. Tìm điểm M thỏa mãn điều kiện . Bài 1.53 trang 45 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Ôn tập chương I

Cho tam giác ABC. Tìm điểm M thỏa mãn điều kiện: \(\overrightarrow {MA}  – \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)

Gợi ý làm bài

Quảng cáo
Đang tải...

(h.1.66)

\(\overrightarrow {MA}  – \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CM} $\)

M là đỉnh của hình bình hành ABCM.