Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 11 trang 215 Sách bài tập Toán Đại số 10: Giải...

Bài 11 trang 215 Sách bài tập Toán Đại số 10: Giải và biện luận các hệ phương trình sau...

Chia sẻ
Giải và biện luận các hệ phương trình sau. Bài 11 trang 215 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Giải và biện luận các hệ phương trình sau

a) (1) \(\left\{ \matrix{

x + ay = 1 \hfill \cr

ax + y = 2a; \hfill \cr} \right.\)

b) (2) \(\left\{ \matrix{

ax + y = a \hfill \cr

x + ay = {a^2}. \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo

Gợi ý làm bài

a) Với \(a \ne  \pm 1\) hệ phương trình (1) có nghiệm \(x = {{1 – 2{a^2}} \over {1 – {a^2}}};y = {a \over {1 – {a^2}}}\)

Với \(a =  \pm 1\) hệ phương trình (1) vô nghiệm.

b) Nếu \(a \ne  \pm 1\) thì thì x = 0, y = a;

Nếu a = -1 thì x = t + 1, y = 1 \((t \in R)\)

Nếu a = 1 thì \(x = t,y = 1 – t(t \in R)\)Chia sẻ