Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 2.46 trang 29 SBT Vật Lý 10 nâng cao:  

Bài 2.46 trang 29 SBT Vật Lý 10 nâng cao:  ...

Bài 2.46 trang 29 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Vật khối lượng m đặt trên một mặt phẳng nghiêng một góc \(\alpha \) so với phương nằm ngang (Hình 2.19). Hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là \({\mu _n}\). Khi được thả ra nhẹ nhàng, vật có thể trượt xuống hay không là do những yếu tố nào sau đây quyết định ?

A.m và \({\mu _n}\).

B.\(\alpha \) và \({\mu _n}\).

Quảng cáo

C. \(\alpha \) và m.

D. \(\alpha \), m và \({\mu _n}\)

 

B đúng ( nếu \(\tan \alpha  \ge {\mu _n}\) thì vật trượt xuống được ).

Quảng cáo