Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 2.44 trang 28 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Trong hệ...

Bài 2.44 trang 28 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Trong hệ ở Hình 2.17, khối lượng của hai vật là m1= 1kg ; m2 = 2kg. Độ cao lúc đầu của hai vật chênh nhau...

Bài 2.44 trang 28 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  . CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Trong hệ ở Hình 2.17, khối lượng của hai vật là m1= 1kg ; m2 = 2kg. Độ cao lúc đầu của hai vật chênh nhau h = 1m.Hỏi sau bao lâu kể từ khi bắt đầu chuyển động thì hai vật ở vị trí ngang nhau ?

 

Quảng cáo

Độ lớn gia tốc của mỗi vật :

\(a = {{({m_2} – {m_1})g} \over {{m_2} + {m_1}}} \approx 3,27m/{s^2}\)

Cho tới lúc hai vật ở vị trí ngang nhau, mỗi vật đều đi một đoạn \({h \over 2}:\)

\(\eqalign{  & {h \over 2} = {{a{t^2}} \over 2}  \cr  & t = \sqrt {{h \over a}}  \approx 0,55s \cr} \)

Quảng cáo