Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 3.12 trang 36 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Trên một...

Bài 3.12 trang 36 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Trên một ổ khóa của cảnh cửa có hình quả đấm, người ta tác dụng một lực ngẫu lực, như mô tả ở ...

Bài 3.12 trang 36 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  . CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Trên một ổ khóa của cảnh cửa có hình quả đấm, người ta tác dụng một lực ngẫu lực, như mô tả ở Hình 3.7.

 

a) Xác định dấu của momen ngẫu lực.

Quảng cáo

b) Vẽ cánh tay đòn của ngẫu lực.

c) Viết biểu thức của momen ngẫu lực theo F, AB và góc \(\alpha .\)

a) Dấu cộng (momen lực dương).

b) Đường vuông góc của hai giá.

c) \(M = F.AB.\sin \alpha .\)

Quảng cáo