Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.2 trang 46 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: A.-1,5kg.m/s

Bài 4.2 trang 46 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: A.-1,5kg.m/s...

Bài 4.2 trang 46 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. D.-3kg.m/s. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một quả bóng có khối lượng m=300g va chạm vào tường và nảy ngược trở lại với cùng tốc độ. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lượng nào của quả bóng sau đây là đúng ?

A.-1,5kg.m/s

Quảng cáo

B.1,5kg.m/s

C.3kg.m/s

D.-3kg.m/s

D đúng.

Quảng cáo