Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.13 trang 48 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một người...

Bài 4.13 trang 48 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời...

Bài 4.13 trang 48 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Chọn câu đúng.

Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là

A.1860J

Quảng cáo

B.1800J.

C.180J.

D.60J.

D đúng. Khi người mang vật đi ngang, không có công cơ học thực hiện vì lực do tay người giữ vật có độ lớn bằng trọng lực và có phương vuông góc với độ dời.

Quảng cáo