Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.17 trang 49 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Người ta...

Bài 4.17 trang 49 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Người ta muốn nâng một hòm 200 kg lên cao 7,5 m với vận tốc không đổi trong khoảng thời gian 5 s. Có ba...

Bài 4.17 trang 49 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Người ta muốn nâng một hòm 200 kg lên cao 7,5 m với vận tốc không đổi trong khoảng thời gian 5 s. Có ba động. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Người ta muốn nâng một hòm 200 kg lên cao 7,5 m với vận tốc không đổi trong khoảng thời gian 5 s. Có ba động cơ với công suất khác nhau : 1kW, 3,5kW và 6kW. Hỏi dùng động cơ nào là thích hợp ?

Quảng cáo

\(\eqalign{  & A = mgh = 200.9,8.7,5 = 14700J.  \cr  &  \cr} \)

\(P = {A \over t} = {{14700} \over 5} = 2940{\rm{W}} \approx 2,9k{\rm{W}}.\)

Dùng động cơ 3,5kW là thích hợp. Động cơ 1kW không đủ khả năng nâng vật. Động cơ 6 kW sẽ nâng vật lên quá nhanh.

Quảng cáo