Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.18 trang 49 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Khi...

Bài 4.18 trang 49 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Khi thang máy đi lên, động cơ thực hiện công để thắng trọng lực và lực cản....

Bài 4.18 trang 49 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. \(P=Fv = (P + {F_c})v\)\(\,= (1800.9,8 + 4000)3 \)\(\,= 64920W \approx 64,9k{\rm{W}}\). CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa là 800kg. Khi chuyển động, thang máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.103 N. Hỏi để đưa thang máy lên cao (có tải trọng tối đa) với vận tốc không đổi 3m/s thì công suất của động cơ phải bằng bao nhiêu ?

Quảng cáo

Khi thang máy đi lên, động cơ thực hiện công để thắng trọng lực và lực cản.

\(P=Fv = (P + {F_c})v\)\(\,= (1800.9,8 + 4000)3 \)\(\,= 64920W \approx 64,9k{\rm{W}}\)

Quảng cáo