Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.3 trang 46 SBT Vật Lý 10 nâng cao:  

Bài 4.3 trang 46 SBT Vật Lý 10 nâng cao:  ...

Bài 4.3 trang 46 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Vec tơ \(\overrightarrow B \). Dựa vào đẳng thức vec tơ : \(\overrightarrow {{p_2}}  – \overrightarrow {{p_1}}  = \overrightarrow F \Delta t,\) suy ra \(\overrightarrow F. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Động lượng ban đầu của một vật là \(\overrightarrow {{p_1}} \). Sau đó, dưới tác dụng của một lực không đổi là \(\overrightarrow F \), vật có động lượng là \(\overrightarrow {{p_2}} \). Hướng và độ lớn của\(\overrightarrow {{p_1}} \) và \(\overrightarrow {{p_2}} \) cho trên Hình 4.5a. Trong những vectơ vẽ ở Hình 4.5b, vectơ nào chỉ hướng của lực \(\overrightarrow F \)?

Quảng cáo

 

Vec tơ \(\overrightarrow B \). Dựa vào đẳng thức vec tơ : \(\overrightarrow {{p_2}}  – \overrightarrow {{p_1}}  = \overrightarrow F \Delta t,\) suy ra \(\overrightarrow F \) có cùng hướng với \(\overrightarrow B \).

Quảng cáo