Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.38 trang 51 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Đạn...

Bài 4.38 trang 51 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Đạn chỉ chịu tác dụng của các lực thế là trọng lực và lực đàn hồi, do đó cơ năng của nó...

Bài 4.38 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một khẩu súng đồ chơi có một lò xo dài 10 cm, lúc bị nén chỉ còn dài 4 cm thì có thể bắn thẳng đứng một viên đạn có khối lượng 30 g lên cao 6 m. Tìm độ cứng của lò xo.

Đạn chỉ chịu tác dụng của các lực thế là trọng lực và lực đàn hồi, do đó cơ năng của nó được bảo toàn.

Quảng cáo

Cơ năng của đạn bằng thế năng trọng trường ở độ cao lớn nhất :

\({{\rm{W}}_t} = mgh\)

Chính thế năng đàn hồi của lò xo bị nén đã chuyển thành cơ năng này

Gọi k là độ cứng của lò xo,ta có :

Wđh=Wt

\(\eqalign{  & {{k{x^2}} \over 2} = mgh  \cr  & k = {{2mgh} \over {{x^2}}} = {{2.0,03.9,8.6} \over {{{(0,06)}^2}}} \approx 980N/m \cr} \)

Quảng cáo