Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.41 trang 53 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 4.41 trang 53 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN...

Bài 4.41 trang 53 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. A. Động lượng và cơ năng toàn phần đều không bảo toàn.. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Advertisements (Quảng cáo)

Một quả đạn pháo đang chuyển động thì nổ và bắn ra thành hai mảnh. Cho biết đáp án nào sau đây là đúng ?

A. Động lượng và cơ năng toàn phần đều không bảo toàn.

B. Động lượng và động năng được bảo toàn.

C. Chỉ cơ năng được bảo toàn.

D. Chỉ động lượng được bảo toàn

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn đáp án D đúng.