Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.42 trang 53 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG IV:...

Bài 4.42 trang 53 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN...

Bài 4.42 trang 53 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. A. Chỉ phụ thuộc vào h và m.. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Từ độ cao h, ném một vật khối lượng m với vận tốc v0 hợp với phương ngang góc \(\alpha \). Vận tốc của vật khi chạm đất phụ thuộc những yếu tố nào ?

A. Chỉ phụ thuộc vào h và m.

Quảng cáo

B. Phụ thuộc vào v0, h và \(\alpha \).

C. Chỉ phụ thuộc vào v0 và h.

D. Phụ thuộc vào cả 4  yếu tố h, m, v0 và \(\alpha \).

Đáp án C đúng.

Quảng cáo