Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.46 trang 54 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Dùng một...

Bài 4.46 trang 54 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Dùng một lực F= 30N có phương thẳng đứng để đưa một vật nặng P= 10N lên cao. Hỏi công của lực F có...

Bài 4.46 trang 54 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Dùng một lực F= 30N có phương thẳng đứng để đưa một vật nặng P= 10N lên cao. Hỏi công của lực F có giá trị bằng bao nhiêu và đã chuyển thành những dạng năng lượng nào khi vật lên tới độ cao h=5 m?

Quảng cáo

:

Công :  A = Fh = 30.5 =150J.

Thế năng tăng : Ph = 10.5 =50J.

Động năng tăng :  150 -50=100J.

Quảng cáo