Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.5 trang 47 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Như vậy,...

Bài 4.5 trang 47 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Như vậy, nguyên nhân chuyển động của máy bay dùng cánh quạt là phản lực từ phía dòng không khí bị cánh ...

Bài 4.5 trang 47 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải thích nguyên tắc chuyển động của máy bay ( hoặc tàu thủy ) nhờ lực kéo tạo bởi cánh quạt ( hoặc chân vịt).. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Giải thích nguyên tắc chuyển động của máy bay ( hoặc tàu thủy ) nhờ lực kéo tạo bởi cánh quạt ( hoặc chân vịt).

Quảng cáo

Cánh quạt có cấu tạo dạng xoắn, do đó khi quay tạo ra một luồng không khí bị đẩy về phía sau. Động lượng mà dòng khí mang theo về phía cuối máy bay trong 1s bằng phản lực của dòng khí tác dụng lên cánh quạt của động cơ gắn với cánh máy bay và làm máy bay và làm máy bay chuyển động về phía trước.

Như vậy, nguyên nhân chuyển động của máy bay dùng cánh quạt là phản lực từ phía dòng không khí bị cánh quay đẩy về phía sau tạo thành lực kéo của máy bay. Đối với tàu thủy, nguyên tắc hoạt động của chân vịt cũng giống như cánh quạt của máy bay.

Quảng cáo