Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.53 trang 55 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao:  

Bài 4.53 trang 55 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao:  ...

Bài 4.53 trang 55 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Theo định luật II Niu-tơn :. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một vật trượt không ma sát trên một rãnh có dạng như Hình 4.14, từ độ cao h so với mặt nằm ngang và không có vận tốc ban đầu. Hỏi độ cao h ít nhất phải bằng bao nhiêu để vật không rời khỏi quỹ đạo tại điểm B của vòng tròn bán kính r?

 

Thiết lập hai phương trình tại điểm B (xem Hình 4.14).

Quảng cáo

Theo định luật bảo toàn cơ năng :

\(mgh = mg.2r + {{m{v^2}} \over 2}(1)\)

Theo định luật II Niu-tơn :

\(mg = {{m{v^2}} \over r}(2)\)

Từ (1) và (2), ta có :

\(mgh = 2mgr + {{mgr} \over 2}\)

Suy ra : \(h = {{5r} \over 2}.\)

Quảng cáo