Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.1 trang 60 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao :...

Bài 5.1 trang 60 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao : Vật nào dưới đây gây ra áp suất lớn nhất xuống sàn nằm ngang khi đặt nằm yên trên sàn?...

Bài 5.1 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Giải :. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Vật nào dưới đây gây ra áp suất lớn nhất xuống sàn nằm ngang khi đặt nằm yên trên sàn?

A.Hình hộp chữ nhật nặng 25N, có cạnh 15 cm .

Quảng cáo

B.Hình trụ nặng 25N , có bán kính đáy 10 cm.

C.Hình hộp vuông nặng 25N , có cạnh đáy 10 cm.

D.Hình trụ nặng 25N , có bán kính 15 cm.

Chọn đáp án C.

Quảng cáo