Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.9 trang 47 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một tên...

Bài 4.9 trang 47 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một tên lửa vũ trụ khi bắt đầu rời bệ phóng trong giây đầu tiên đã phụt ra một lượng khí đốt...

Bài 4.9 trang 47 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. c) Tìm lực tổng hợp ( phương, chiều, độ lớn) tác dụng lên tên lửa, biết khối lượng ban đầu của tên lửa bằng 3.105kg.. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một tên lửa vũ trụ khi bắt đầu rời bệ phóng trong giây đầu tiên đã phụt ra một lượng khí đốt 1300kg với vận tốc v = 2500m/s.

a) Tìm biến thiên động lượng của lượng khí phụt ra trong 1s.

b) Tính lực đẩy của tên lửa tại thời điểm đó.

c) Tìm lực tổng hợp ( phương, chiều, độ lớn) tác dụng lên tên lửa, biết khối lượng ban đầu của tên lửa bằng 3.105kg.

a) Biến thiên động lượng của khí phụt ra trong 1s.

Quảng cáo

\(\Delta p = 1300.2500 = {325.10^4}kg.m/s\)

b) Lực đẩy (phản lực ):

\(F = {{\Delta p} \over {\Delta t}} = {{{{325.10}^4}} \over 1} = {325.10^4}kg.m/{s^2} = {325.10^4}N\)

c) Sau giây đầu tiên, trọng lượng tên lửa chỉ còn :

\(P’ = ({300.10^3} – 1,{3.10^3}).9,8 = 292,{7.10^4}N\)

Lực tổng hợp đặt vào tên lửa tại giây đầu tiên :

\(F – P’ = {325.10^4} – 292,{7.10^4} = 32,{3.10^4}N\)

Lực này chính là lực đẩy tên lửa đi lên theo phương thẳng đứng.

Quảng cáo