Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.18 trang 63 SBT Vật Lý 10 nâng cao : CHƯƠNG...

Bài 5.18 trang 63 SBT Vật Lý 10 nâng cao : CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU...

Bài 5.18 trang 63 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Chọn đáp án A.. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Đặt một ống thẳng dài, hai đầu hở , theo phương  thẳng đứng trên một dòng nước chảy. Áp suất khí quyển là pa. Mực nước trong ống dâng lên đến điểm C. Điểm Anằm trên cùng mặt ngang với điểm A và có cùng vận tốc v của dòng chảy (Hình 5.4) . Áp suất tĩnh tại Abằng :

Quảng cáo

\(\eqalign{  & A.\rho g(AC) + {p_a}.  \cr  & B.{p_a}.  \cr  & C.\rho g(AC – BC) + {p_a}.  \cr  & D.\rho g(BC) + {p_a}. \cr} \)

Chọn đáp án A.

Quảng cáo