Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.19 trang 63 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao :...

Bài 5.19 trang 63 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao :  ...

Bài 5.19 trang 63 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Để đo vận tốc dòng chảy của một con sông , người ta dùng một ống thủy tinh hở hai đầu , một đầu được uốn cong hình thước thợ . Ống được đặt sao cho tiết diện đầu A vuông góc với dòng chảy (Hình 5.5) .Đại lương \(\rho gh\) bằng :

A. áp suất khí quyển .

B. áp suất tĩnh tại điểm B trong ống .

Quảng cáo

C. áp suất động tại A.

D. áp suất toàn phần của dòng chảy .

 

Chọn đáp án D.

Quảng cáo