Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.22 trang 64 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Một...

Bài 5.22 trang 64 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Một cốc hình trụ trụ ....

Bài 5.22 trang 64 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . – Dùng thước đo kích thước cốc (đường kính trong D và chiều cao h), tính dung tích V của cốc : V = S1h.. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Cho các dụng cụ sau (Hình 5.8a):

– Một cốc hình trụ trụ .

– Một thước dây có độ chia nhỏ nhất đến mm.

– Một đồng hồ bấm giây hiện số .

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định gần đúng vận tốc chảy của nước khi ra khỏi vòi của máy nước trong nhà (Hình 5.8b).

Quảng cáo

 

– Đo thời gian t để nước chảy đầy cốc ( dùng đồng hồ ).

– Dùng thước đo kích thước cốc (đường kính trong D và chiều cao h), tính dung tích V của cốc : V = S1h.

– Đo đường kính trong d của vòi nước , tính diện tích tiết diện ( bên trong ) S2 của vòi nước .

– Ta có V = S1h = vS2t , từ đó vận tốc nước chảy ra được tính theo công thức :

\(v = \dfrac{{{D^2}h}}{{{d^2}t}}.\)

 

Quảng cáo