Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.15* trang 62 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao...

Bài 5.15* trang 62 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao : CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU...

Bài 5.15* trang 62 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Năm 1654 , nhà phát minh bơm không khí Ốt-tô-vôn Ghê-rích (Đức ) đã hút chân không hai bán cầu bằng đồng thau úp sát nhau. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Năm 1654 , nhà phát minh bơm không khí Ốt-tô-vôn Ghê-rích (Đức ) đã hút chân không hai bán cầu bằng đồng thau úp sát nhau . Ông cho 8 con ngựa chia thành hai tốp kéo hai nửa bán cầu theo hai phía đối diện . Tám con ngựa khỏe đã không thể kéo tách được hai nửa bán cầu ra .Thí nghiệm được làm với chứng kiến của Hội đồng thành phố Mác-đơ-buốc. Do đó còn được gọi tên là bán cầu Mác-đơ-buốc. Người ta có thể tính được áp lực lên bán cầu bằng công thức \(\pi {r^2}({p_a} – p)\), trong đó r là bán kính quả cầu , pa là áp suất không khí  bên trong  quả cầu (vì không thể rút hết không khí để có áp suất bên trong quả cầu bằng không)\(,p \ll {p_a}.\) Giả sử p = 0,1pa; r = 0,3m. Hãy tính lực đủ để tách hai nửa bán cầu ra .

Quảng cáo

\( F = \pi {r^2}({p_a} – p) = \pi {r^2}({p_a} – 0,1{p_a}) \)\(\,= 0,9{p_a}\pi {r^2}.\)

Thay số: \({p_a} = 1,{013.10^5}N/{m^2};r = 0,3m  \) vào công thức trên ,ta được : \(F = 25765N.\)

Quảng cáo