Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.21 trang 64 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao...

Bài 5.21 trang 64 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao : Cho các dụng cụ sau ( Hình 5.7)...

Bài 5.21 trang 64 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao .    + Điểm A ( mặt phân cách dầu và nước ), ta có : \({p_A} = {p_a} + {\rho _1}g{h_1}.\). CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Cho các dụng cụ sau ( Hình 5.7)

 

– Một ống thủy tinh hình chữ U hở hai đầu .

– Một thước có độ chia nhỏ nhất đến mm.

– Một lo nước .

– Một lo dầu .

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định gần đúng khối lượng riêng của dầu .

Quảng cáo

– Để ống chữ U thẳng đứng .

– Đổ nước vào ống chữ U.

– Đổ thêm dầu vào một nhánh bên phải ống chữ U .

– Mặt thoáng của hai nhánh sẽ chênh lệch , bên có dầu sẽ cao hơn (Hình 5.8G).

– Lập biểu thức tính áp suất tại:

   + Điểm A ( mặt phân cách dầu và nước ), ta có : \({p_A} = {p_a} + {\rho _1}g{h_1}.\)

   + Điểm B ( cùng độ cao ở nhánh bên kia ), ta có :\({p_B} = {p_a} + {\rho _1}g{h_2}.\)

Vì PA = PB, suy ra : \({\rho _1} = {\rho _2}{{{h_2}} \over {{h_1}}}.\)

Đo hvà h2, biết \({\rho _1}\) ( khối lượng riêng của dầu).

 

Quảng cáo