Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.20 trang 63 SBT Vật Lý 10 nâng cao : A.đặt...

Bài 5.20 trang 63 SBT Vật Lý 10 nâng cao : A.đặt chậu tại A hứng được nhanh hơn tại B hai lần ....

Bài 5.20 trang 63 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Chọn câu đúng .

Từ một vòi chảy xuống thành dòng . Tiết diện dòng chảy tại A là Sa, tại B là \({S_B} = \dfrac{{{S_A}}}{ 2}\) (Hình 5.6). Hứng nước vào một chậu thì

A.đặt chậu tại A hứng được nhanh hơn tại B hai lần .

Quảng cáo

B.đặt chậu tại A hứng được nhiều hơn nhưng tại B lại hứng được nhanh hơn .

C.đặt chậu tại B hứng được nhanh hơn tại A hai lần .

D.đặt chậu ở bất kì điểm nào trên dòng chảy trong cùng thời gian , đều hứng được  lượng nước như nhau.

 

Chọn đáp án D.

Quảng cáo