Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.14 trang 69 Sách bài tập Vật lí 10 nâng cao:...

Bài 6.14 trang 69 Sách bài tập Vật lí 10 nâng cao: Trên đồ thị p -T (Hình 6.5) vẽ hai đằng tích của cùng một lượng khí . Đường nào ứng với...

Bài 6.14 trang 69 Sách bài tập Vật lí 10 nâng cao. Giải:. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Trên đồ thị p -T (Hình 6.5) vẽ hai đằng tích của cùng một lượng khí . Đường nào ứng với thể tích lớn hơn ?

Quảng cáo

 

Đường nằm dưới ứng với thể tích lớn hơn (Hình 6.4G).

 

Quảng cáo