Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.21 trang 70 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cho bốn...

Bài 6.21 trang 70 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cho bốn bình có cùng dung tích và cùng nhiệt độ đựng các khí khác nhau.  Khí ở bình nào có áp suất...

Bài 6.21 trang 70 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. C.Bình 3 đựng 7g khí nitơ.. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Cho bốn bình có cùng dung tích và cùng nhiệt độ đựng các khí khác nhau.  Khí ở bình nào có áp suất lớn nhất ?

A.Bình 1 đựng 4g khí hiđrô.

B.Bình 2 đựng 22g khí cacbonic.

Quảng cáo

C.Bình 3 đựng 7g khí nitơ.

D.Bình 4 đựng 4g khí ooxxi.

Chọn A.

Bình 1 ,Theo phương trình \(pV = {m \over \mu }RT\) thì ở đây V và T giống nhau , vậy p tỉ lệ thuận với số mol \({m \over \mu }.\) Trong 4 bình đã cho thì bình 1 có số mol lớn nhất , do đó khí ở bình 1 có áp suất lớn nhất .

Quảng cáo