Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.25* trang 70 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Để...

Bài 6.25* trang 70 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Để đo độ sâu của một hồ bơi , bạn Nam đã cầm một ống nghiệm hình trụ có chia độ rồi lặn...

Bài 6.25* trang 70 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. l: độ dài của ống nghiệm ( cũng là độ dài ban đầu của khối khí trong ống nghiệm );. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Để đo độ sâu của một hồ bơi , bạn Nam đã cầm một ống nghiệm hình trụ có chia độ rồi lặn xuống đáy hồ .Sau khi lặn, bạn ấy đã tính ra độ sâu cần tìm .

Theo em , bạn Nam đã làm cách nào ? Giải thích .

Có thể bạn Nam đã vận dụng định luật Bôi-lơ- Ma-ri-ốt để đo độ sâu .

Đầu tiên bạn Nam úp ống nghiệm thẳng đứng , sau đó lặn xuống đáy hồ mà vẫn giữ nguyên tư thế của ống nghiệm .Ghi nhớ mực nước dâng lên trong ống nghiệm khi ở đáy hồ .Áp dụng định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt cho khối khí trong ống nghiệm sẽ tính được độ sâu của hồ (coi như đẳng nhiệt ).

Quảng cáo

\(h = \dfrac{{{p_0}(l – l’)}}{{\rho gl’}}\)

Trong đó đã biết :

p0: áp suất khí quyển ;

\(\rho \): khối lượng riêng của nước ;

g: gia tốc rơi tự do ;

l: độ dài của ống nghiệm ( cũng là độ dài ban đầu của khối khí trong ống nghiệm );

l’:  độ dài của khối khí trong ống nghiệm lúc ở đáy hồ .

Quảng cáo