Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.22 trang 70 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 6.22 trang 70 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ...

Bài 6.22 trang 70 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Tính khối lượng không khí thoát ra khỏi một căn phòng có thể tích V=60mkhi ta tăng nhiệt độ của phòng từ T1=280K đến T2=300K ở áp suất chuẩn . Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3.

\(\Delta m = \dfrac{{V{\rho _0}{T_0}({T_2} – {T_1})}}{{{T_2}{T_1}}} = 5kg.\)

Quảng cáo